اندیشکده خداباوران

اندیشکده خداباوران

۲ مطلب با موضوع «الهیات» ثبت شده است

  • ۰
  • ۰

 

پروفسور جان هات؛ متخصص و پژوهشگر حوزه الهیات، طی این مصاحبه‏ در مورد شائبه تعارض علم و دین، بر مبنای نظریه تکامل سخن می‎گوید. وی ضمن پذیرش نظریه تکامل، آن را به مثابه دلیلی بر قدرت بی‎پایان خداوند بر شمرده و به نقد الحاد مدرن می‎پردازد.

  • ۰
  • ۰

دانلود کتاب فیزیکدانان غربی و مسئله خداباوری 

فیزیک دانان غربی از نظر خداباوری سه دسته اند: منکران خدا، آنها که بی تفاوتند، معتقدان به خدا. در گروه منکران عده ای بر این باورند که هیچ راهی برای اثبات خداوند وجود ندارد. عده ای علوم تجربی را برای پاسخ دادن به تمام سوال های بشر کافی می دانند. برخی دیگر نیز جهان را خودزا و خودکفا دانسته و نقش خداوند را در آن ضروری نمی بینند. دستة بی تفاوت ها که بیشترین آمار فیزیک دانان غربی را به خود اختصاص داده است نه منکر وجود خداوند می گردند و نه اشاره ای به اعتقادات مذهبی می کنند. اما معتقدان به خدا گروهی هستند که نظم و زیبایی جهان را نشان وجود پروردگار می شمارند و معتقدند علم نمی تواند پاسخ تمام سوال های بشر را بدهد. کتاب حاضر با بررسی این دیدگاه های مختلف پاسخ خداباوران را به منکران وی بیان می دارد.

نویسنده : مهدی گلشنی

دریافت