اندیشکده خداباوران

اندیشکده خداباوران

۴ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۷ ثبت شده است

  • ۰
  • ۰


در این قسمت، سها سه مساله و شبهه را مطرح میکند که هر یک را جداگانه مطرح و بدان پاسخ میدهیم.

  • ۰
  • ۰


خلاصه شبهه: قرآن کتابی با محتوای کم و سطحی است. به مطالب متنوع در سطح فهم عوام آن زمان و محیط عربستان اشاره کرده است ، بدون استدلالی مناسب و تعمقی کافی. برای مثال وقتی پرسیده میشود که چرا ماه شکلهای متنوع دارد ؟؟ 

  • ۰
  • ۰

1- ریچارد نیلسون فرای؛ شرق شناس و ایران شناس برجسته آمریکایی و استاد دانشگاه هاروارد

 ایشان در مورد اسلام آوردن ایرانیان گفته اند که: "تصور ریختن عربان از بیابان با یک دست قرآن و دست دیگر شمشیر اینک کاملا منسوخ شده است. این چنین پدیده ای هرگز نبوده است و امروزه واقعیات آشکارتر شده اند" (عصر زرین فرهنگ ایران / ص 90).

  • ۰
  • ۰

 

خلاصه شبهه: پیام های قرآن صدها بار تکرار شده و مفاهیم کمی هستند که یکبار آمده باشند...

اگر کسی یک سوره بزرگ قرآن مثل بقره را بخواند , با خواندن بقیه قرآن چیز زیادی به دانش وی از قرآن افزوده نمیشود.