گامی به سوی خداباوری

۳ مطلب با موضوع «کلام ـ فلسفه» ثبت شده است

اگر خدا جهان را آفرید، پس چه کسی خدا را خلق کرده⁉️


پاسخ به منتقدان توسط جاناتان
اما خدا طبق تعریف خالق و مخلوق است زیرا علت العلل است بنابراین نیاز به علت ندارد ، بنابراین این سوال غیر منطقی است،
اگر جهان نیاز به یک علت دارد ، پس چرا خدا بی نیاز به یک علت است؟▫️ و اگر خدا به علت نیاز ندارد، چرا باید جهان به یک "علت"نیاز دارد؟؟

برهان نظم به سبک نوین

| چهارشنبه, ۱۰ آذر ۱۳۹۵، ۰۵:۰۹ ب.ظ

برهان نظم به سبک نوین


√تعریف برهان نظم؛
مجموعه ای است که اجزای آن به نحوی در کنار هم و در ارتباط با یکدیگر قرار گرفته باشند که در مجموع هدف مشخصی را تعقیب میکند.


با کدام قانون علیت می‌توان خدا را اثبات کرد ؟؟؟

| چهارشنبه, ۱۰ آذر ۱۳۹۵، ۰۳:۵۴ ب.ظ

 با کدام قانون علیت می‌توان خدا را اثبات کرد ؟؟؟

 نسبت به قانون علیت چهار دیدگاه وجود دارد. هر دیدگاه نیز بنا بر خاصیتی که بر آن استوار می‌شود، نتیجه مخصوص به خود را دارد.